โครงการส่งเสริมการเลี้ยงและใช้ประโยชน์จากไส้เดือนเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์ 

                โครงการส่งเสริมการเลี้ยงและใช้ประโยชน์จากไส้เดือนเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์ 

                 วันที่ 10 กันยายน 2562 นายสุเวทย์ สุวรรณแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการเลี้ยงและใช้ประโยชน์จากไส้เดือนเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์ ให้แก่เกษตรกรชาวตำบลสามพร้าว เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขยะที่เกิดจากเศษอาหาร/ขยะอินทรีย์ที่มีแนวโน้มปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น และเป็นการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยลดภาระค่าใช้จ่าย เช่น ค่าปุ๋ย มาใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและสมดุลทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน ทั้งยังสามารถนำไปสร้างอาชีพเสริมของเกษตรกร เช่น การจำหน่ายมูลไส้เดือน เป็นต้น โดยมีตัวแทนเกษตรกรทั้ง 15 หมู่บ้านในตำบลสามพร้าว เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *